وضعیت صادرات سنگ ایران چگونه است ؟
در حال بارگذاری

وضعیت صادرات سنگ ایران چگونه است ؟

بیشترین صادرات سنگ های ساختمانی از ایران بصورت سنگ خام می باشد و کشورهای دارای تکنولوژی برش و فرآوری سنگ از قبیل ترکیه، چین، ایتالیا و کشورهند سنگ خام را از ایران میخرند و پس از تولید و بسته بندی سنگ به سایر کشورهای جهان صادر می نمایند. طی چند سال اخیر با توجه به پایین آمدن ارزش ریال بعضی از کشورهای همسایه از قبیل روسیه، عراق و کشورهای آسیای میانه به بازار سنگ ایران روانه شدند؛ ولیکن بدلیل رفتار غیر حرفه ای بعضی از دلالان سنگ و یا صاحبان سنگبری، و ارسال سنگ نا مرغوب و بی کیفیت، باعث گردیدند که خریداران خارجی از بازار سنگ ایران خارج  و روانه بازارهای حرفه ای مثل چین و ترکیه و ... گردند.