آیا امکان بازدید سنگ هنگام بارگیری وجود دارد؟
در حال بارگذاری

آیا امکان بازدید سنگ هنگام بارگیری وجود دارد؟

بله ، شما میتوانید بصورت حضوری و یا آنلاین بارگیری سنگ خودتان مشاهده نمایید. و سنگ کارینو این فرصت و حق را به مشتریان خود خواهد داد که نظارت دقیق تری روی کیفیت سنگ خود داشته باشند.