آیا افزایش قیمت ارز باعث افزایش قیمت سنگ خواهد شد ؟
در حال بارگذاری

آیا افزایش قیمت ارز باعث افزایش قیمت سنگ خواهد شد ؟

صرف نظر از قیمت سنگ خام ،حدود 50 درصد قیمت تمام شده سنگ های فرآوری شده مربوط به هزینه های فرآوری سنگ می باشد و حدود 80 درصد مواد مصرفی و ماشین آلات درفرآیند تولید سنگ در کارخانجات سنگبری وارداتی می باشند. پس بنابراین افزایش نرخ ارز تاثیر مستقیم بر روی قیمت سنگ خواهد گذاشت. اما در مورد سنگ های وارداتی باید بگویم که نرخ ارز تاثیر 100 درصدی بر روی قیمت سنگ های خارجی دارد.