معیار های انتخاب سنگ ساختمانی
در حال بارگذاری

معیار های انتخاب سنگ ساختمانی

تاریخ انتشار : 9 آذر 1396
معیار های انتخاب سنگ ساختمانی
هر نوع سنگ تزیینی از قبیل مرمر، سنگ آهک، تراورتن، سنگ لوح، کوارتزیت و گرانیت که برای کابردی خاص بریده و اندازه شده باشد احتمالاً اغلب سنگهایی که چنین مصارفی دارند از این گروه اند. غالباً باید به این نکته توجه کرد که آیا سنگ در خارج از ساختمان نصب می شود یا داخل آن و آیا سطوح قائم را می پوشاند یا سطوح افقی را (پوشش دیوار در مقایسه با سنگ فرش یا رویه میز و کابینت آشپزخانه در مقابل دیوار حمام). در ضمن باید دانست که آیا سنگ به صورت مکعبی براي ستونها، طاقها، یا کاربردهاي دیگر مورد نیاز است. پاسخ این پرسش میتواند در انتخاب سنگ با توجه به قیمت و استحکام آن تاثیر بگذارد، حال آن که غالباً این نکته را در نظر نمی گیرند. فرایند انتخاب سنگ را در مورد پلاك، یا سنگ با ضخامت استاندارد 2 سانتی متر یا 3 سانتی متر که 95 درصد سنگهاي مصرفی را تشکیل می دهد، بررسی می کنیم. همیشه باید پیش از انتخاب سنگ، پرسشهاي بسیاري را مطرح کرد. حتماً باید بدانیم که آیا سنگ در محیطی مصرف میشود که در معرض چرخه ذوب و انجماد قرار دارد، در محیط مرطوب مانند حمام به کار می رود، در نواحی پر رفت و آمد مانند کف مراکز خرید نصب میشود، یا به صورت نماي خارجی کاربرد دارد. همچنین باید بدانیم که سنگ را به چه ابعادي، و با چه میزانی و چه وقت نیاز داریم. مساله اي که بیشتر خریداران در هنگام انتخاب سنگ با آن رو به رو هستند این است که آنها فقط نمونه بسیار کوچکی از سنگ را، یا فقط آنچه را فروشنده به آنها نشان می دهد می بینند. فروشندگان معمولاً نام سنگها را تغییر می دهند تا ذهن خریدار را مغشوش کنند، و تولید کننده سنگ را منحصر به فرد قلمداد کنند. معمولاً خریداران نیز اطلاعات کافی درباره سنگ دریافت نمی کنند تا بتوانند درست قضاوت کنند؛ آنها سنگ را صرفاً بر اساس رنگ انتخاب میکنند و بعد در می یابند که رنگ سنگ بیش از انتظار متغیر است، یا سنگ براي کاربرد مورد نظر مناسب نیست، یا فرصت براي تهیه سنگ به مقدار مورد نظر کافی نیست. بنابراین عاقلانه است اگر پیش از تصمیم گیري نهایی پرسش هاي زیر را مطرح کرد:

چه رنگ و بافتی را میخواهید؟

پس از تحقیق کافی، ممکن است دریابید که سنگهاي بسیاري خواسته شما را تامین میکنند. وقتی چند سنگ را انتخاب کردید که نیاز شما را برآورده می کنند، آنگاه میتوانید گام بعدي را بردارید و تعیین کنید که کدام سنگ با کیفیت و استانداردهاي مورد نظر شما مطابقت دارد.

نام واقعی سنگ چیست؟

سنگ از کدام معدن استخراج می شود، و آیا میتوان آن را از چند معدن تهیه کرد ؟ اگر با یک نام ساختگی به مناقصه بروید، ممکن است با مشکلات بسیار رو به رو شوید؛ فروشندگان سنگ هاي دیگري را به جاي سنگ مورد نظر شما پیشنهاد می کنند. به علاوه اگر ناچار شوید مدتی بعد سنگ بیشتري خریداري کنید، شاید نتوانید سنگ مورد نیاز را به دست آورید. سنگ مورد نظر از چه نوع معدنی استخراج میشود؟ آیا میتوان بلوكهایی با ابعاد بزرگ تهیه کرد؟ اگر می توان، بزرگترین اندازه کدام است؟ هر ماه چه مقدار سنگ میتوان تهیه کرد؟ در بعضی موارد شاید بخواهید لایه هایی را مشخص کنید که سنگ مورد نظر شما انحصاراً از آن لایه استخراج شود، در این صورت میتوانید عملی بودن این خواسته را بپرسید. همچنین اگر کار به اندازه کافی بزرگ باشد، می توانید درباره امکان استخراج بلوك هاي مجاور در یک دیواره از معدن سوال کنید. در ورقهایی که به طور تصادفی بریده شده اند، میتوانید درخواست کنید که سطح ورقها یک در میان ساب شماره گذاري شود تا بتوان آنها را به صورت قرینه چید.

چه گستره ی رنگی در سنگ انتظار میرود؟

آیا رگه هایی وجود دارد و اگر وجود دارد انداره و رنگ این رگه ها در چه محدوده اي قرار میگیرد؟ از سنگ به تعداد کافی نمونه تهیه کنید تا گستره رنگ آن را ببینید و بفهمید که در صورت انتخاب گسترده رنگ قابل قبول و با چه مشکلاتی رو به رو خواهید شد. شاید ناگزیر شوید پول بیشتري بپردازید تا دقیقا آنچه را میخواهید به دست آورید، اما دست کم در این صورت از آنچه به شما تحویل داده می شود شگفت زده نخواهید شد. اگر کار به اندازه کافی بزرگ هست، از پیمانکار، معمار، مالک و غیره بخواهید که از معدن و کارخانه بازدید کنند و سنگهاي دیگری را ببینند که براي پروژه های مشابهی تامین شده اند.
درباره ی یکپارچگی سنگ اطلاعاتی کسب کنید.
آیا سنگ مورد نظر حفره هایی دارد که به بطانه کاري نیاز داشته باشند؟ یا تركها و درزهایی دارد که باید آنها را چسب زد؟ یا عیبهاي دیگري دا رد که براي رفع آنها باید کار یا مراقبت اضافی، مثلا تقویت سنگ، انجام داد؟ این عیب ها ممکن است هزینه کار را افزایش دهند و به هنگام درزبندي یا دوغاب ریزي مشکلاتی ایجاد کنند و مدتها بعد خرابی هایی از قبیل ترك خوردن، حفره دار شدن یا پوسته شدن را به بار آورند. بعضی از سنگها، از قبیل (نگرومارکینا) پوسته میشوند؛ بعضی دیگر از قبیل مرمرهاي سبز که آنها را سرپانتین می نامند، به هنگام خیس شدن تاب بر میدارند. بعضی از سنگها شوره میزنند. درباره استانداردهاي رعایت شده در تولید سنگ کسب اطلاع کنید و خواهان انجام آزمون ASTM روي سنگ شوید تا اطمینان یابید که سنگ مورد نظر خواسته هاي پیشنهادي شما را تامین میکند. یقین حاصل کنید که پرداخت مورد نظر شما به آسانی حاصل خواهد شد و با همه آیین نامه ها و استانداردهاي مربوط به مقاومت لغزشی انطباق خواهد داشت. اطمینان حاصل کنید که مشخصه هاي جذبی آن با نیازهاي شما انطباق دارد. مطمئن شوید که سنگ در آفتاب رنگ نمیبازد یا تغییر رنگ نمیدهد و ضمناً فاقد فلزات یا کانیهایی است که زنگ بزنند و آن را بدن ما کنند. هر نوع سنگ را باید با توجه به کاربرد مورد نظر، تحت آزمونهاي مختلف قرار دارد. این آزمونها را به عهده آزمایشگاههاي صاحب صلاحیت بگذارید تا از انطباق مشخصات سنگ با استانداردهاي مورد نظر خود یقین حاصل کنید. در بعضی از موارد، سنگ را چندین بار در جریان تولید بیازمایید تا از حفظ این استانداردها مطمئن شوید؛ زیرا ممکن است خواص سنگ، خواه در نواحی مختلف یک معدن و خواه در معادن مختلف تغییر کند.

استانداردهایی براي پرداخت مورد نظر تعیین کنید

و هر چیز را مشخص کنید. همه سنگهاي صیقل خورده به یک اندازه آینه اي نمی شوند. هر سنگی را بیازمایید تا ببینید که آیا مناسب است و خواسته هاي شما را تامین میکند یا نه؛ و نوع پرداخت و سنباده مورد استفاده در این پرداخت را معین کنید. حتی امروزه، پرداختهاي شعله اي به روش هاي مختلف انجام میشوند و ممکن است یکی از آنها بهتر از بقیه خواسته شما را تامین کند. درباره طرز نگه داري و تعمیر سنگ نیز اطلاعاتی کسب کنید. آیا سنگ را باید درزبندي کرد؟ اگر چنین است درباره درزبندهاي مناسب تحقیق کنید، چند نمونه را انتخاب کنید و به آزمایشگاه بفرستید تا از میان آنها بهترین درزبند برگزیده شود. توجه کنید که کاربرد این درزبندها چه تاثیري در رنگ یا ظاهر سنگ میگذارد. اغلب درز بندها را میتوان روي سطوح متخلخل (مانند سطوح تیشه اي) به کار برد.

سنگ های ایرانی، سوغات گران قیمت ایتالیا

بسیاری از سنگ های ساختمانی که به نام سنگ ایتالیایی وارد کشور می شوند، همان سنگ های ایرانی صادر شده به ایتالیا هستند.


گالری تصاویر:

تگ : انتخاب سنگ ساختمانی سنگ آپارتمان سنگ ساختمانی سنگ نما قیمت سنگ قیمت سنگ ساختمانی