پروژه برادر کوچکتر
در حال بارگذاری

پروژه برادر کوچکتر

تاریخ انتشار : 16 مهر 1397
پروژه برادر کوچکتر
پروژه برادر کوچکتر دهمین اثر از لیست (برترین ساختمان های معماری نوین ایران) می باشد که این ساختمان در لواسان واقع شده است.
این پروژه توسط دفتر معماری "دیگر" طراحی شده است.
ورودی این ویلا دارای یک سقف شیب دار می باشد که به شکل یک هشت کشیده طراحی شده و برای این ساختمان یک ورودی بسیار جذاب و دعوت کننده را فراهم آورده است.


گالری تصاویر:

تگ : پروژه برادر کوچکتر معماری نوین ویلا